"- ett ungt företag med seniora medarbetare"
Business picture

Våra lösningar

1. Sysadm Backup To Disk lösning

Effektivisering av Backup/Recoverysystem är en tydlig trend, fler och fler företag och organisationer ersätter krävande bandhantering med Backup to Disk vilket även höjer säkerheten genom kontinuerlig dataverifiering.

Nästa steg i utvecklingen är att replikera information som hanterats av ett Backup/Recovery system med tillhörande Backup to Disk koncept till en annan plats. Med vårt koncept ”Sysadm Backup To Disk lösning” hjälper vi kunder med att, på kort tid, implementera en lösning på generella problem.

Vi har ett beprövat koncept, en kvalitetssäkrad metodik och mjukvara från det världsledande företaget IBM. Vårt koncept bygger helt enkelt på att implementera vår paketerade kunskap ovanpå IBM s programvaruportfölj Tivoli.

2. SysAdm TSM Healthcheck

Krånglande backup? SysAdm kan hjälpa Er med en TSM healtcheck. TSM Healtcheck innebär en fullständig genomlysning av backupmiljön. Kontroll utförs inom följande områden:

 • TSM-databasens storlek och placering och utnyttjandegrad
 • TSM-serverns loggfiler och placering och utnyttjandegrad
 • TSM-serverns systemloggar
 • Licensutnyttjande
 • Utnyttjningsgrad av diskpool och tapepool
 • Schemalagda backuptider
 • DR
 • Spartider och uppfyllnad av dessa
 • Utbildning i admin av IBM Tivoli TSM

Efter genomgång levereras en rapport med vår nulägesanalys samt de rekommendationer vi föreslår för att få en stabilare backupmiljö. Våra konsulter har i genomsnitt 15 års IT-erfarenhet och utbildas samt certifieras enligt individuella utvecklingsplaner. Vi bedriver en metodisk kompetensutveckling och ser till att vi har fortsatt uppdaterad kunskap inom varje område. I vår leverans ingår:

 • Nulägesanalys
 • Licenskrav och uppfyllnad
 • Rapport över nuvarande konfiguration samt förslag på stabilitetsåtgärder


IBM Businesspartner


Vår adress

SysAdm Sverige AB
Box 793
851 22 Sundsvall

Telefon: 060-15 99 90

E-Mail: info@sysadm.se