"- ett ungt företag med seniora medarbetare"
Business picture

Vår Konsultverksamhet

Det krävs hög IT kompetens, djup kunskap och erfarenhet i företag och organisationer för att leva upp till verksam-hetens krav på tillgänglighet till företagets viktigaste tillgång - informationen. Behoven i organisationen förändras vid utökning eller förändring av verksamheten. Till och med vid oförändrad verksamhet ökar kraven ständigt och informationsmängderna växer kraftigt.

Bred erfarenhet

Våra konsulter har i genomsnitt 15 års IT-erfarenhet och utbildas samt certifieras enligt individuella utvecklingsplaner. Vi bedriver en metodisk kompetensutveckling och ser till att vi har fortsatt uppdaterad kunskap inom varje område.

I vår leverans ingår:

  • Nulägesanalys
  • Systemdesign av lösningen med IBM Tivoli produkter
  • Sizing av IBM:s programvara
  • Implementering av IBM Tivoli produkter
  • Konfigurering av IBM Tivoli produkter
  • Utbildning i admin av IBM Tivoli produkter

IBM Businesspartner


Vår adress

SysAdm Sverige AB
Box 793
851 22 Sundsvall

Telefon: 060-15 99 90

E-Mail: info@sysadm.se